Thực đơn của bé

Thực đơn cho bé được chế biến dưới sự tư vấn và giám sát của Bác sỹ dinh dưỡng tại trường, đảm bảo cân bằng dinh dưỡng tốt nhất cho Bé mà không sử dụng bất cứ một loại hóa chất nào.