Lịch hoạt động của bé

Lịch Hoạt Động Của Bé

Ngoài thời gian học tập sinh hoạt thường nhật, các bé còn được tổ chức các hoạt động khác và nghĩ lễ theo quy định.


LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2018 - 2019
(Lịch Hoạt Động có thể có thay đổi khi áp dụng, tùy tình hình thực tế)

Lich Sinh Hoat 2018 - 2019
Lịch Hoạt Động Của Bé 2018 - 2019 , (Click vào để phóng to)