Hỗ trợ đưa đón

Để tiện lợi cho Phụ Huynh, trường có hỗ trợ xe đưa đón các bé đến trường và về nhà.

  • Sáng 7:00 - 7:20 (1 lượt đón).
  • Chiều 16:45 - 17:15 (1 lượt đưa).
  • Đưa đón học sinh trong ngày từ nhà đến trường và ngược lại.

Copyright(c) Ngoi Sao Tuoi Tho

Vui lòng đăng ký trước khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ ít nhất là 14 ngày.