Recruitment

We are always looking to employ qualified and enthusiastic staff. Please see the available vacancies below and contact us with your resume and cover letter should you wish to apply.

Position available: 01 English Teacher (native)

Position available: 01 English Teacher (native) (31/07/2017)

- Female - Full Time native teacher - At least 01 year experience teaching preschool children - TESOL/CELTA - BA or higher - Experience of EYFS is a bonus

IT recruitment

IT recruitment (06/12/2012)

Position available: 01 IT staff working full-time in Sales & Marketing.

Tuyển GV trợ giảng tiếng Anh

Tuyển GV trợ giảng tiếng Anh (10/09/2012)

Trường Mầm Non Ngôi Sao Tuổi Thơ cần tuyển 10 giáo viên trợ giảng tiếng Anh toàn thời gian có kinh nghiệm, tận tâm và yêu trẻ.

Tuyển nhân viên bảo vệ

Tuyển nhân viên bảo vệ (10/09/2012)

Trường Mầm Non Ngôi Sao Tuổi Thơ cần tuyển 10 nhân viên bảo vệ, bố trí việc làm ngay.

Tuyển dụng GV mầm non

Tuyển dụng GV mầm non (14/08/2012)

Cần tuyển 30 Giáo viên mầm non có chuyên môn tốt, có kinh nghiệm, tận tâm và yêu trẻ. Ưu tiên biết ngoại ngữ và tin học

Tuyển dụng TL Hiệu Trưởng, NV Giáo Vụ, Kinh Doanh

Tuyển dụng TL Hiệu Trưởng, NV Giáo Vụ, Kinh Doanh (23/07/2012)

Công ty TNHH Giáo Dục Ngôi Sao - Trường Mầm Non Ngôi Sao Tuổi Thơ cần tuyển dụng : trợ lý Hiệu Trưởng, NV Phòng Giáo Vụ, NV Phòng Kinh Doanh

Tuyển dụng nhân viên văn phòng

Tuyển dụng nhân viên văn phòng (13/06/2012)

Công ty TNHH Giáo Dục Ngôi Sao cần tuyển 10 nhân viên văn phòng (Hành chính, Tổ chức, Marketing...)

Tuyển dụng bảo mẫu

Tuyển dụng bảo mẫu (22/02/2012)

Trường Mầm Non Ngôi Sao Tuổi Thơ cần tuyển 15 bảo mẫu có kinh nghiệm, tận tâm và yêu trẻ.